Ik heb een boete gekregen. Wat nu?

Tijdens de controle van uw reis met het openbaar vervoer kon u geen geldig vervoerbewijs tonen. Hiervoor heeft u een zogeheten uitstel van betaling gekregen, de formele benaming voor een boete. Op basis van artikel 70 Wet personenvervoer 2000 (http://wetten.overheid.nl/BWBR0011470/2018-02-17#HoofdstukIV) is het namelijk verboden gebruik te maken van het openbaar vervoer zonder een hiervoor geldig vervoerbewijs.

Wat nu

Het belangrijkste is dat u zo snel mogelijk het bedrag dat op de bon staat voldoet om zo verdere verhogingen te voorkomen. Betalen kan tegenwoordig heel eenvoudig en snel! Ga direct naar www.ovuvb.nl en betaal daar met iDeal onder vermelding van uw boetenummer. Hou deze dus altijd bij de hand.

Ik kan niet via iDeal betalen

Als u om welke reden dan ook niet via iDeal kan betalen, vul dan het contactformulier in welke ook onderaan dit artikel staat. Kies bij subcategorie voor 'betaling van een boete' en geef in de beschrijving aan wat het probleem is.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het voorlopig proces-verbaal, dan kunt u bezwaar indienen. Voordat uw bezwaar inhoudelijk in behandeling wordt genomen dient u deze wel eerst te betalen. De behandelaar zal dit controleren bij het ontvangen van het bezwaar.