Een vraag stellen

Welk kort onderwerp beschrijft de inhoud van je vraag het beste?

Geef hier alle informatie betreffende uw melding. Zorgt u er daarnaast voor dat u hieronder alle relevante velden invult zodat we uw vraag, opmerking of klacht zo goed mogelijk in behandeling kunnen nemen.

Op welk gebied is deze vraag of klacht van toepassing? Kies een Syntus gebied uit de lijst.

Geef hier aan met welke treindienst u heeft gereisd of wil gaan reizen

Kies een datum uit het verleden of vul de datum in bijvoorbeeld: '1 januari 2021'.

Kies een datum uit het verleden of vul de datum in bijvoorbeeld: '1 januari 2021'.

Het OV-chipkaart nummer bestaat uit 16 cijfers. U dient de cijfers achter elkaar in te brengen zonder spaties of streepjes. Met het opgeven van uw OV-chipkaartnummer en insturen van dit formulier verleent u ons toestemming om uw reis- en transactiegegevens in te zien. Deze toestemming hebben wij nodig vanwege uw privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zonder uw toestemming kunnen wij uw verzoek mogelijk niet of niet volledig behandelen.

Op uw OV-chipkaart is een datum vermeld tot wanneer deze geldig is. Vul deze datum hier in.

Geef aan welk product u heeft. Bij gebruik van NS-Flex s.v.p. altijd een specificatie van de factuur meesturen.

Geef aan welk bedrag u heeft betaald.

Deze staat op uw bankafschrift

In de productvoorwaarden (doorlinken) leest u of u recht heeft op teruggave van (een deel van) het betaalde bedrag. De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van uw restitutieverzoek. Alleen een volledig ingevuld formulier wordt in behandeling genomen.

Geef aan per welke datum (in de toekomst) u het abonnement wenst te beëindigen. U mag per deze datum geen gebruik meer maken van uw vervoersbewijs.

Start met NLOV en is te vinden op de bankafschrift. Met het opgeven van uw Referentienummer en insturen van dit formulier verleent u ons toestemming om uw reis- en transactiegegevens in te zien. Deze toestemming hebben wij nodig vanwege uw privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zonder uw toestemming kunnen wij uw verzoek mogelijk niet of niet volledig behandelen.

Geef aan welk bedrag u te veel heeft betaald

Geef hier uw IBAN nummer (zonder spaties) op indien er een verzoek tot terugbetaling bij uw melding zit. Bijvoorbeeld: NL62BANK1234567890.

Bestand toevoegen of bestanden hier neerzetten