Recht op dataportabiliteit

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. In de AVG (artikel 20) heet dit het 'recht om gegevens over te dragen'. Het houdt in dat je het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van je hebben. Hieronder valt ook het recht aan ons te vragen om je gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Wil je gebruik maken van dit recht dan kan dat hier. We adviseren je zo veel mogelijk gegevens in te vullen zodat we een zo uitgebreid mogelijk onderzoek kunnen doen. De gegevens die je hier in vult worden enkel gebruikt ten behoeve van deze aanvraag en daarna vernietigd.

Meer informatie over je klantrechten vindt je hier.